Plan veilig uw bezoek

MijnBezoek.be, het toegankelijke online platform om veilig het bezoek te organiseren in uw woonzorgcentrum.

We hebben vastgesteld dat vele WZC’s worstelen met de concrete toepassing van de corona maatregelen. Daarom hebben we MijnBezoek.be ontwikkeld, een oplossing in de vorm van een eenvoudig te gebruiken web toepassing.

MijnBezoek.be is een ondersteuning voor de zorgmedewerkers. De applicatie zal bezoek organiseren, beperken waar nodig en registreren met als doel een opstoot van COVID-19 te helpen voorkomen, sneller te detecteren en de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Wij houden rekening met alle agenda’s, met alle maatregelen en met alle andere beperkende factoren en daardoor wordt het op korte termijn een onmisbare tool om het leven van iedereen in de WZC te vergemakkelijken en aangenamer te maken.

Daardoor wordt de aandacht maximaal toegespitst op het welzijn van zowel de bewoners als de eigen medewerkers, en op gemoedsrust voor de familie.

“De corona-maatregelen blijven onze omgeving overheersen. Het is onze verantwoordelijkheid om daar op de juiste manier mee om te gaan. We helpen de woonzorgcentra om ervoor zorgen dat de maatregelen juist toegepast worden zodat bewoners, medewerkers en bezoekers maximaal beschermd en ontzorgd worden. Mijnbezoek.be doet dat op een efficiënte, eenvoudige en kostbewuste manier.”

(Peter Lambrechts, CEO Aperi)

Functionaliteiten

MijnBezoek.be is erg flexibel en houdt rekening met zowel de eventuele verstrenging of versoepeling van de maatregelen als met de richtlijnen en de bezoekcapaciteit van de woonzorgcentra, alsook met alle andere factoren die een rol spelen in deze context.

MijnBezoek.be werd tevens ontwikkeld op basis van de behoeften die zorgmedewerkers ons vertelden. Het resultaat is een makkelijk te leren toepassing. U bent er zo mee vertrouwd.

De agenda van de geplande bezoeken is uiteraard altijd up-to-date. En u weet precies welke bezoeker welke bewoner zal bezoeken, wanneer en hoe lang.

Voor uw huis (en desgewenst per afdeling en per bewoner) kan u bepalen op welke momenten bezoek toegelaten is en hoeveel bezoekers er gelijktijdig op bezoek mogen komen.

Het is mogelijk om het aantal bezoekers, per afdeling of bewoner aan te passen naargelang de vereisten.

We kunnen rekening houden met de relatie van de bezoeker t.o.v. de resident.

U kan naast de verplichte beperkingen van bezoek ook eigen gepersonaliseerde maatregelen beschrijven en meedelen.

De toepassing houdt rekening met de regels van de overheid op het moment van reservatie maar ook op het moment van bezoek (bv. temperatuurmeting, handhygiëne, ..), zelfs als deze ondertussen gewijzigd zijn, en tegelijk ook met de eventueel bijkomende regels die u zelf bepaalt voor uw huis, voor een bepaalde afdeling of voor een specifieke bewoner (bv. u wil zelf mondmaskers verplicht maken voor alle bezoekers).

Bij verscherping van de maatregelen kunnen geplande bezoeken op een eenvoudige manier worden geannuleerd of periodieke bezoekmomenten kunnen worden teruggeschroefd.

Werden de regels gewijzigd en moeten er daarom geplande bezoeken worden geschrapt ? Heel vervelend maar geen nood, de applicatie geeft u de informatie die u nodig heeft en helpt u om bezoeken te annuleren.

Ja maar .. de bezoeker zal zich registreren via de applicatie en daar bezoeken gaan plannen. Veiligheid van de bewoner zegt u ? .. dat was voor ons het belangrijkste criterium. Wij tonen dus uiteraard geen gegevens van bewoners, gokken is helemaal niet mogelijk, een potentiële bezoeker zal online moeten “bewijzen” dat hij de bewoner goed kent. Hoe dan ? Geef ons een seintje, we leggen het u graag uit!

Contact tracing ? Hebben we voorzien, op vraag van de overheid kan u een lijst aanleveren met mogelijke contacten.

Wat dan met GDPR ? Wij bezorgen u met plezier een addendum voor uw GDPR documentatie en verder is de applicatie uiteraard conform deze verordening.

Tarieven en diensten Mijnbezoek.be toepassing

Wij geven u de mogelijkheid keuzes te maken op een efficiente en kostbewuste manier.

Base Bronze Silver Gold
Prijs tot 31/12/2020 €129 €199 €269 €339
Prijs per maand vanaf 2021 €19 / maand €29 / maand €39 / maand €49 / maand
Prijs vanaf 2021 €228 €348 €468 €588
self service
e-mail ondersteuning
remote sessie ondersteuning*
telefonische ondersteuning*
Setup door aperi /site - €199 Optie Optie Optie Optie
Train de trainer sessie (Max. 5 trainers) - €499 Optie Optie Optie Optie
* te reserveren via servicedesk@mijnbezoek.be
Alle prijzen excl. 21% BTW Voor 2020 zal er een factuur worden opgemaakt voor het ganse jaar, deze is pas betaalbaar tegen 30/11/2020 Voor 2021 zal er een driemaandelijkse factuur worden opgemaakt. De toepassing is opzegbaar vanaf 31/12/2020, en nadien per drie maanden

Contacteer ons

Vul dit formulier in of bel op het nummer +32(0)50 140 280